Aktuálna poviedka:
Názov: Odpovede | Autor: Jozef Olšovský
Kapitola: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Kapitola 1

Michael pozeral s úžasom na monitor a stále tomu nemohol uveriť. Rýchlym pohybom si pretrel oči, akoby sa chcel uistiť že dobre vidí. Tie čísla tam stále boli. Otočil hlavu k vedľajšiemu stolu a uvedomil si že je v miestnosti úplne sám. Znovu uprel zrak na obrazovku monitoru a sledoval ako čísla pribúdajú. Nebolo už žiadnych pochýb. Srdce sa mu rozbúchalo ešte viac a v hrdle zacítil tvoriacu sa hrču. “..7, 11, 13, 17, 19” Kurzor na obrazovke blikal do biela a každých pár sekúnd pridal nové číslo. “23, 29” Trasúcou sa rukou zdvihol telefón a zmačkol tlačidlo rýchlej voľby. “31,37,41” Tón zvonenia prerušil hlboký hlas. “Tu doktor Adams. Počúvam.” Michael preglgol a hrča v hrdle povolila. “Doktor, tomu nebudete veriť. Musíte sem okamžite prísť. Som v miestnosti 6. Ale rýchlo..”>